Menu:
 
Strona główna
Ważniejsze roboty
Sprzęt
Zdjęcia
Kontakt


Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej

-prywatna firma wpisana do rejestru działalności gospodarczej w roku 1982 ,której siedziba mieści się w Pile, przy ul. Krzywej 10.

Zostaliśmy uhonorowani w naszej branży m.in. Certyfikatem "Wielkopolska Jakość" Nr.10/EII/O/2001 [2001], Honorową "Różą Biznesu" [2001] oraz Certyfikatem Cechowym [2002].

Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie około 40 pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Nasza wiedza techniczna, znajomość nowoczesnych i efektywnych technologii wykonywania robót, doświadczenie w organizacji i wykonaniu instalacji gazowych, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, jak i wieloletnia praktyka naszych pracowników, posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu robót, daje gwarancję zrealizowania tego zadania zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

Materiały ( rury, kształtki, studnie pcv itp.), które stosujemy są produkowane z materiałów najwyższej jakości, co w połączeniu z zaawansowaną technologią robót pozwala spełniać wysokie wymagania stawiane przez Inwestorów. Stosowane materiały posiadają aprobaty techniczne i są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.

Nadmieniam także, że utrzymujemy stałe kontakty z dostawcami urządzeń i armatury dla potrzeb wykonania sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, tłocznej, grawitacyjnej jak również z naszymi Inwestorami, u których prowadziliśmy uprzednio prace.